ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ

ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಠಿಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೇವೆ

1618972826964815

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, KOYO ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಎಲಿವೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು KOYO ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಲಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ ಹಗ್ಗ, ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲಿವೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ;ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಲ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸ್ಟೆಪ್, ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.